ยินดีต้อนรับสู่ วิทยาลัยอัลฟาครูซิส อินเตอร์แนทชั่นแนล คอลเลจ !

อัลฟาครูซิสเป็นวิทยาลัยนานาชาติแห่งใหม่ ที่มีชีวิตชีวา และเต็มไปด้วยไมตรีจิต มุ่งมั่งให้การยกระดับ ฝึกฝน และเตรียมพร้อมให้แก่คนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำของโลกในศตวรรษหน้านี้ จากการที่มีนักศึกษาหลากหลายในเชื้อชาติทำให้วิทยาลัยอัลฟาครูซิสจึงเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา สนุกสนาน เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนที่โดดเด่นและมีความหลากหลายจึงทำให้นักศึกษาของเราได้รับประสบการณ์จากวัฒนธรรมอื่นและเข้าใจโลกในแง่มุมที่กว้างไกลยิ่งขึ้น ครูอาจารย์และบุคลากรด้านการบริหารมีความเป็นมิตรซึ่งต่างมีคุณวุฒิสูงพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในทุกด้านที่ใคร่รู้ วิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรม การท่องเที่ยวและการเดินทาง และกิจกรรมของวิทยาลัยออัลฟาครูซิสอีกหลายด้านต่างเป็นสิ่งจรรโลงชีวิตเชิงสังคมของนักศึกษา นักศึกษาจะมีสิ่งที่ต้องทำมากมายและจะพบกับผู้คนหลากหลายตลอดเวลาในการบรรลุเป้าหมายในการเล่าเรียน – ดังนั้นจงใช้ศักยะต่างๆ ที่ท่านมีและมาเข้าเรียนที่วิทยาลัยอัลฟาครูซิสเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ !

ทางเลือกทางการศึกษา

วิทยาลัยอัลฟาครูซิสเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับในนานาชาติ ทั้งในระดับประกาศนียบัตรและระดับอนุปริญญา ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษาของเราได้ที่ คลิกที่นี่

การศึกษาในนิวซีแลนด์

การศึกษาในนิวซีแลนด์ (ในภาษาเมารีเรียกว่า เอาเทียโรอา) จะเปิดโอกาสให้ท่านได้เพลิดเพลินกับลีลาชีวิตแบบผ่อนคลายในประเทศที่มีความงามตามธรรมชาติที่หาได้ยาก มีประชากรเพียง 4.4 ล้านคน โดยที่ชายหาด ป่าแบบกึ่งร้อนชื้น และภูเขาของเรา มีความเป็นธรรมชาติ สะอาด และเข้าถึงได้ง่าย

ถ้าท่านไม่ใช่พลเมืองนิวซีแลนด์หรือไม่ถือวีซ่าผู้มีถิ่นพำนักถาวรและท่านตัดสินใจที่จะมานิวซีแลนด์เพื่อศึกษาเล่าเรียน ท่านจะต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนนักศึกษา

Spot something wrong? Send us feedback!